Yeşil pasaportu kimler alır yazısına puan ver :
1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan6 Puan7 Puan8 Puan9 Puan10 Puan | 5,00 / 10 | 2 kisi / 10 puan verdi.
Loading ... Loading ...
Bu siteyi beğendinmi?

Yeşil pasaport nedir
Yeşil pasaport temelde devlet memurlarına verilen pasaporttur ama her devlet memuru yeşil pasaport alamaz. Kadro derecesi 1, 2 ve 3 olan (ki bunu elde edebilmesi için ortalama 10 – 15 yıl kadar çalışması gerekmektedir.) devlet memurları yeşil pasaport alabilirler. Yeşil pasaport yine illerde pasaport şube müdürlüklerince verilmektedir. İstanbul ili için yeşil pasaport almak isteyen memurlar sadece Vatan caddesindeki merkez emniyet müdürlüğünden alabilirler.

Yeşil pasaportu kimler alır?
Yeşil pasaport bir diğer anlamıyla hususi pasaport aşağıda sıralanan maddelerden herhangi birindeki tanıma uyan kişilere verilir. Yeşil pasaport 4 yıl süreli kullanım için verilir. Yalnızca 18 yaşını doldurmaya 4 yıldan az kalan ve 18 yaşını doldurduğunda yeşil pasaport alma hakkını kaybedecek olanlara, 18 yaşını dolduracağı tarihe kadar kullanım süresi olan yeşil pasaport verilir.

TBMM Eski Üyeleri ve Eski Bakanlar
1.,2. ve 3. derece kadrolarda çalışan ve çalışmakta iken emekli olan devlet memurları
1.,2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışmakta iken emekli olan devlet memurları, Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri 1.,2. ve 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ve bu durumda çalışırken emekli olan sözleşmeli devlet memurları
Büyükşehir, İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanları (Görevleri süresince)
Özelleştirme kapsamına alınan T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından;
Özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunmak,
Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olmak,
Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak,
Kamu görevlisi olmak,
4603 Sayılı İş Kanununa tabi olmak

şartlarını taşıyan ve bu şartları taşırken emekli olan veya çekilen personeller.
Yukarıdaki maddelerden birinde belirtilen şartları taşıyanların eşleri, 18 yaşından küçük erkek ve kız çocukları ile 18 yaşını bitirdikten sonra, çalışmayan, evli olmayan ve hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden (öğrencilik hariç) reşit kız çocukları hususi pasaport alabilirler.

Yeşil Pasaport
Yeşil Pasaport sadece, Emniyet Müdürlüklerinin Pasaport Şube Müdürlüklerinden verilmekte ve müracaata hak sahibi memurun ya da emeklinin bizzat kendisi, pasaport alacak 7 yaşından büyük aile ferdinin müracaata gitmesi gerekmektedir.

Parmak İzi Alma: 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, kişilerin parmak izi ve fotoğraf verileri kayda alınarak elektronik sistemde saklanmaktadır. Pasaport, pasaport yerine geçen belgeler ( Gemi Adamı Cüzdanı, Uçuş mürettebatı Belgesi), her çeşit silah ruhsatı ve sürücü belgesi alan vatandaşlarımızdan parmak izi alınmaktadır. Daha önceden sayılan sebeplerle parmak izi alınanlardan tekrar parmak izi alınmaz. Müracaat eden vatandaşlarımızın müracaata gelmeden ellerine krem sürmemesi gerekiyor.

Yeşil Pasaport talep edenlerin pasaport alacak/uzatacak olan eşleri ve çocuklarının da (7 yaşından gün almış olanlar) parmak izleri alınmaya başlanmıştır. Bu nedenle pasaport alacak hak sahibi, eş ve çocuklarının şubelere gitmesi gerekmektedir.

1- TBMM Eski Üyeleri ve Eski Bakanlar yeşil pasaport alabilir.

2- Kadro derecesi 1,2 ve 3. derece olarak çalışan ve bu derecelerde çalışmakta iken EMEKLİ olan bir devlet memuru yeşil pasaport alabilir.

3- 1.2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memuru yeşil pasaport alabilir.

4- Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri 1.,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ile bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memuru yeşil pasaport alabilir.

5- Görevleri Süresince Büyükşehir, İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanı yeşil pasaport alabilir.

6- Özelleştirme kapsam ve programına alınan/özelleştirilen T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından;
Özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunmak,
Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olmak,
Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak,
Kamu görevlisi olmak,
4603 Sayılı İş Kanununa tabi olmak
Şartlarının tamamını taşıyan ve bu şartları taşırken EMEKLİ olan veya ÇEKİLEN personeller yeşil pasaport alabilir.
7-Yukarıdaki 1,2,3,4,5 ve 6. maddede belirtilen şartları taşıyanların eşleri, 18 yaşından küçük erkek ve kız çocukları ile 18 yaşanı bitirdikten sonra, çalışmayan, evli olmayan ve hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden (Öğrencilik hariç) reşit kız çocukları yeşil yani hususi pasaport alabilir.

Yeşil Pasaport 4 yıllık süreyle verilir. Ancak erkek çocuklar ile 18 yaşından sonra hususi pasaport kullanma hakkını kayıp edecek olan ( Vefat eden ebeveyninden dolayı yetim aylığı bağlanan ) kız çocuklarının pasaportları, 18 yaşını bitireceği tarihe kadar tanzim edilmektedir.
Büyükşehir, İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanlarına ise görevleri süresince hususi pasaport tanzim edilir.

YEŞİL PASAPORT ALIRKEN ÇALIŞANLAR İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
1-Sadece Hak Sahibi (Çalışan) Alacaksa;
2-Hak Sahibi (Çalışan) Kendisi, Eşi ve Çocukları İçin Alacaksa;

ÖNCELİKLE:
Hususi pasaport almaya hakkı bulunan personelin bağlı bulunduğu kurum/kuruluşun düzenli olarak her yıl, değişiklik olması halinde ise derhal, pasaport alma talebinde bulunan personelleri ile ilgili tanzim edilecek pasaport talep form veya belgelerini imzalamaya yetkili kılınan kimselerin imza sirkülerinin düzenli olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne göndermeleri ve pasaport talep form veya belgelerinin bu imza sirküleri gönderilen yetkililerce imzalanarak onaylanması gerekmektedir.

1-Sadece hak sahibi (Çalışan) hususi pasaport alacaksa;
a) Çalıştığı kurumun İl Müdürlüğünden kendi bilgilerinin bulunduğu, resimli ve onaylı pasaport talep formu.
b)Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi
c)İlk kez pasaport alacaklardan 4 adet,TEMDİT (Süre Uzatımı) edileceklerden ise 3 adet fotoğraf ( 4,5×6 ebadında cepheden, nizami olarak son 6 ay içerisinde çektirmiş olduğunuz fotoğraf)
d) Her bir pasaport için Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport CÜZDAN BEDELİ
-2009 yılında cüzdan bedeli 135 Türk Lirasıdır. (Cüzdan değişmeyecekse TEMDİT edilecek pasaportlardan ücret alınmamaktadır.)
e) Daha önce almış olduğu pasaportlarının getirilmesi.
f)Nüfus Cüzdanında T.C.Kimlik numarası olmayanlardan, tckimlik.nvi.gov.tr internet adresinden alabilecekleri T.C.Kimlik numarası çıktısı.
İstenmektedir.

2-Hak sahibi (Çalışan) kendisi eşi ve çocukları için alacaksa;

a) Çalıştığı kurumun İl Müdürlüğünden, kendi bilgileri ile birlikte pasaport alacağı eşi ve çocuklarının kimlik bilgilerinin de bulunduğu, resimli ve onaylı pasaport talep formu,
b) Kendisi ile birlikte pasaport alacağı eşi ve çocuğunun nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi.
c) İlk kez pasaport alacaklardan 4 adet,TEMDİT (Süre Uzatımı) edileceklerden ise 3 adet fotoğraf ( 4,5×6 ebadında cepheden, nizami olarak,son 6 ay içerisinde çektirmiş olduğunuz fotoğraf)
d) Değiştirilecek veya yeni alınacak her bir hususi pasaport için Maliye Bakanlığınca yıllık olarak belirlenen pasaport CÜZDAN BEDELİ
-2009 yılında cüzdan bedeli 135 Türk Lirasıdır. (Cüzdan değişmeyecekse TEMDİT edilecek pasaportlardan ücret alınmamaktadır.)
e) Daha önce almış oldukları pasaportlarının getirilmesi
f) Pasaport alacaksa reşit olmayan çocuklar için;
– Anneye refakat olacaksa; noterden tasdikli baba muvafakatnamesi,
– Babaya refakat edilecekse noterden tasdikli anne muvafakatnamesi,
-Ayrı pasaport tanzim ettirilecekse noterden tasdikli hem anne hem de baba muvafakatnamesi. Anne, baba pasaport şuba müdürlüğünde de ( ücretsiz ) muvafakat verebilir
(SÜRE UZATIMLARINDA(TEMDİT) PASAPORTU OLSA BİLE VEYA DAHA ÖNCE MUVAFAKATNAME GETİRMİŞ OLSANIZ BİLE, REŞİT OLMAYAN ÇOCUKLARINIZ İÇİN HER SEFERİNDE MUVAFAKATNAME İSTENMEKTEDİR)
g) Pasaport alacak reşit kız çocukları için;
-Çalışmadığına dair SSK-BAĞKUR ve EMEKLİ SANDIĞI internet sitelerinden alabilecekleri (Daha önce çalışmışlığı olanların işten çıkış tarihlerini gösteren) internet çıktısı.
-Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
İstenmektedir.
h) Nüfus Cüzdanında T.C.Kimlik numarası olmayanlardan, tckimlik.nvi.gov.tr internet adresinden alabilecekleri T.C.Kimlik numarası çıktısı.

NOT: 1- EĞİTİMLERİNE DEVAM ETSELER BİLE REŞİT OLAN ERKEK ÇOCUKLARI HUSUSİ PASAPORT ALAMAZLAR
2-PASAPORT ALACAK REŞİT OLMAYAN ÇOCUKLAR İÇİN, ANNE/BABA VEYA KANUNİ MÜMESSİLLERİNİN MUVAFAKATNAMELERİ NOTERDEN VERİLECEĞİ GİBİ, ANNE VE BABA ŞUBEMİZE GELEREKTE MUVAFAKATNAME VEREBİLİRLER.
3-HUSUSİ DAMGALI(YEŞİL)PASAPORT 4(dört) YILLIK SÜREYLE VERİLİR.
4-ÇALIŞANLARIN KURUMLARINDAN HAZIRLATTIKLARI PASAPORT TALEP FORMLARINDA RESİMLER VE BİLGİLER EKSİKSİZ OLMALI VE RESİMLERİN ÜZERLERİDE MÜHÜRLENMELİDİR

EMEKLİ /İSTİFA ( Müstafi ) OLANLAR İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER;

1-Emekli/İstifa(Müstafi) Olanın Sadece Kendisi Alacaksa;

2-Emekli/İstifa(Müstafi) Olan Kendisi Eşi ve Çocukları İçin Alacaksa;

ÖNCELİKLE:
Hususi pasaport almaya hakkı bulunan personelin bağlı bulunduğu kurum/kuruluşun düzenli olarak her yıl, değişiklik olması halinde ise derhal, pasaport alma talebinde bulunan personelleri ile ilgili tanzim edilecek pasaport talep form veya belgelerini imzalamaya yetkili kılınan kimselerin imza sirkülerinin düzenli olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne göndermeleri ve pasaport talep form veya belgelerinin bu imza sirküleri gönderilen yetkililerce imzalanarak onaylanması gerekmektedir.

1-Emekli/İstifa(Müstafi) olanın sadece kendisi alacaksa;

Pasaportunda EMEKLİ veya İSTİFA ( Müstafi ) yazmayanlardan (Emekli-istifa- müstafi olduktan sonra pasaportunu ilk kez TEMDİT ettirecekler veya ilk kez pasaport alacaklar);

İlimizden emekli olanlar veya istifa edenler; Kurumlarının İstanbul İl Müdürlüğünden,

Başka ilden emekli olanlar veya istifa edenler; Bağlı bulundukları Bakanlık veya Genel Müdürlüklerinden, emekli oldukları veya istifa ettikleri tarihteki kadro derecelerini ve durumlarını gösterir kadro yazısı. Bazı kurumlar her ilden çalışanının hangi ilden emeli/istifa olduğuna bakmaksızın emekli oldukları veya istifa ettikleri tarihteki kadro derecelerini ve durumlarını gösterir kadro yazısı vermektedir ( Örnek Emniyet md, Milli Eğitim md, İl Sağlık md.- Diğer kurumlar için kurumunuzla irtibata geçiniz )

Pasaportunun meslek hanesi bölümünde veya açıklamalar sayfasında emekli / istifa(müstafi) yazanlar, daha önce bu yazıyı getirdiklerinden sadece T.C emekli sandığı tanıtım kartı veya emekli sandığı cüzdanının aslını ve fotokopisini getireceklerdir.

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
İlk kez pasaport alacaklardan 4 adet,TEMDİT (Süre Uzatımı) edileceklerden ise 3 adet fotoğraf ( 4,5×6 ebadında cepheden, nizami olarak,son 6 ay içerisinde çektirmiş olduğunuz fotoğraf)

Değiştirilecek veya yeni alınacak her bir hususi pasaport için Maliye Bakanlığınca yıllık olarak belirlenen pasaport CÜZDAN BEDELİ

2009 yılında cüzdan bedeli 135 Türk Lirasıdır. (Cüzdan değişmeyecekse TEMDİT edilecek pasaportlardan ücret alınmamaktadır.)

Daha önce almış oldukları pasaportlarının getirilmesi

Nüfus Cüzdanında T.C.Kimlik numarası olmayanlardan, tckimlik.nvi.gov.tr internet adresinden alabilecekleri T.C.Kimlik numarası çıktısı. İstenmektedir.

2-Emekli/İstifa olan kendisi, eşi ve çocukları için alacaksa;

Pasaportunda EMEKLİ veya İSTİFA(müstafi) yazmayanların (Emekli olduktan sonra pasaportunu ilk kez TEMDİT ettirecekler veya ilk kez pasaport alacaklar);

İlimizden emekli olanlar veya istifa edenler; Kurumlarının İstanbul İl Müdürlüğünden,

Başka ilden emekli olanlar veya istifa edenler; Bağlı bulundukları Bakanlık veya Genel Müdürlüklerinden, emekli oldukları veya istifa ettikleri tarihteki kadro derecelerini ve durumlarını gösterir kadro yazısı.

Pasaportunun meslek hanesi bölümünde veya açıklamalar sayfasında emekli / istifa(müstafi) yazanlar, daha önce bu yazıyı getirdiklerinden sadece T.C. emekli sandığı tanıtım kartı veya emekli sandığı cüzdanının aslını ve fotokopisini getireceklerdir.

Kendisi ile birlikte pasaport alacağı eşi ve çocuğunun nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi.

İlk kez pasaport alacaklardan 4 adet,TEMDİT (Süre Uzatımı) edileceklerden ise 3 adet fotoğraf ( 4,5×6 ebadında cepheden, nizami olarak,son 6 ay içerisinde çektirmiş olduğunuz fotoğraf)

Değiştirilecek veya yeni alınacak her bir hususi pasaport için Maliye Bakanlığınca yıllık olarak belirlenen pasaport CÜZDAN BEDELİ

2009 yılında cüzdan bedeli 135 Türk Lirasıdır. (Cüzdan değişmeyecekse TEMDİT edilecek pasaportlardan ücret alınmamaktadır.)

Daha önce almış oldukları pasaportlarının getirilmesi

Pasaport alacaksa reşit olmayan çocuklar için;

Anneye refakat olacaksa; noterden tasdikli baba muvafakatnamesi,

Babaya refakat edilecekse noterden tasdikli anne muvafakatnamesi,

Ayrı pasaport tanzim ettirilecekse noterden tasdikli hem anne hem de baba muvafakatnamesi. Anne ve baba Pasaport Şube Müdürlüğümüzde de ( ücretsiz ) muvafakat verebilir.

(süre uzatımlarında(temdit) pasaportu olsa bile veya daha önce muvafakatname getirmiş olsanız bile, reşit olmayan çocuklarınız için her seferinde muvafakatname istenmektedir)

Pasaport alacak reşit kız çocukları için;

Çalışmadığına dair SSK-BAĞKUR ve EMEKLİ SANDIĞI internet sitelerinden alabilecekleri (Daha önce çalışmışlığı olanların işten çıkış tarihlerini gösteren) internet çıktısı.

Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

Nüfus Cüzdanında T.C.Kimlik numarası olmayanlardan, tckimlik.nvi.gov.tr internet adresinden alabilecekleri T.C.Kimlik numarası çıktısı.

İstifa edenler istifa ettikleri tarihte yeşil pasaport almaya hak kazanmışsalar, yeşil pasaport alabilir veya var olan yeşil pasaportlarını uzatabilirler.( Başka kuruma geçme veya çalışmama bu hakkını engellemez )

Eğitimlerine devam etseler bile reşit olan erkek çocukları hususi pasaport alamazlar

Pasaport alacak reşit olmayan çocuklar için, anne/baba veya kanuni mümessillerinin muvafakatnameleri noterden verileceği gibi, anne ve baba şubemize gelerek de muvafakatname verebilirler.

Hususi damgalı(yeşil) pasaport 4 yıllık süreyle verilir.

Eşi (Hak Sahibi) Vefat Edenler İçin Gerekli Olan Belgeler

ÖNCELİKLE:
Hususi pasaport almaya hakkı bulunan personelin bağlı bulunduğu kurum/kuruluşun düzenli olarak her yıl, değişiklik olması halinde ise derhal, pasaport alma talebinde bulunan personelleri ile ilgili tanzim edilecek pasaport talep form veya belgelerini imzalamaya yetkili kılınan kimselerin imza sirkülerinin düzenli olarak pasaport vermeye yetkili makam olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne göndermeleri ve pasaport talep form veya belgelerinin bu yetkili tarafından onaylanması gerekmektedir.

Hak sahibinin hayattaki eşinin veya varsa vefat eden hak sahibinin pasaportunda, EMEKLİ-MERHUM-İSTİFA olduğuna dair yazı yazılmamış olanların (Hak sahibi Emekli/İstifa/Merhum olduktan sonra ilk kez pasaport alacak veya ilk kez TEMDİT ettirecekler)

İlimizden çalışken EMEKLİ/İSTİFA/MERHUM olanların; Kurumlarının İstanbul İl Müdürlüğünden alacakları kadro yazısı.

Başka ilde çalışırken EMEKLİ/İSTİFA/MERHUM olanların; Bağlı bulundukları Bakanlık veya Genel Müdürlüklerinden alacakları kadro yazısı.

Pasaportunun meslek hanesi bölümünde veya açıklamalar sayfasında emekli / istifa(müstafi) yazanlar, daha önce bu yazıyı getirdiklerinden sadece t.c. emekli sandığı tanıtım kartı veya emekli sandığı cüzdanının aslını ve fotokopisini getireceklerdir.

Kendisinin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Herhangi bir Nüfus Müdürlüğünden alacağı ve kendisi ile vefat eden eşinin bilgilerinin aynı nüfus kayıt örneğinde gösterildiği vukuatlı nüfus kayıt örneği,

İlk kez pasaport alacaklardan 4 adet,TEMDİT (Süre Uzatımı) edileceklerden ise 3 adet fotoğraf ( 4,5×6 ebadında cepheden, nizami olarak,son 6 ay içerisinde çektirmiş olduğunuz fotoğraf)

Değiştirilecek veya yeni alınacak her bir hususi pasaport için Maliye Bakanlığınca yıllık olarak belirlenen pasaport CÜZDAN BEDELİ 2009 yılında cüzdan bedeli 135 Türk Lirasıdır. (Cüzdan değişmeyecekse TEMDİT edilecek pasaportlardan ücret alınmamaktadır.)

Daha önce almış oldukları pasaportlarının getirilmesi

NOT:
1- Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine, başkası ile evlenmemeleri kaydı ile Hususi Damgalı Pasaport verilir; dul eşin başkasıyla evlenip boşandıktan sonra nüfus kaydını, Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden eşinin nüfus kaydına tekrar alsa dahi vefat eden eşinden dolayı kendisine bu tür pasaport verilmemektedir.

2- Hak sahibinin vefatı durumunda 18 yaşından küçük çocukları eğer hayatta olan diğer ebeveynin Hususi Pasaport almaya hakkı varsa, onun hakkından 18 yaşına kadar bu nevi pasaport alabilirler.

PASAPORT İSTEK FORMUNU DOLDURMA ŞEKLİ -( emekli ve çalışanlar için form )

ÖNCELİKLE;

1- Hususi pasaport almaya hakkı bulunan personelin bağlı bulunduğu kurum/kuruluşun düzenli olarak her yıl, değişiklik olması halinde ise derhal, pasaport alma talebinde bulunan personelleri ile ilgili tanzim edilecek pasaport talep form veya belgelerini imzalamaya yetkili kılınan kimselerin imza sirkülerinin düzenli olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne göndermeleri ve pasaport talep form veya belgelerinin bu imza sirküleri gönderilen yetkililerce imzalanarak onaylanması gerekmektedir.

2- Pasaport talep formuna yapıştırılan fotoğraf (4×6 ebadında cepheden, nizami olarak, son 6 ay içerisinde çektirmiş olduğunuz fotoğraf) ile Müdürlüğümüze verilecek olan fotoğrafların aynı olması gerekmektedir.

3- Pasaport verilirken personelin kadro derecesi esas alınmaktadır. Kadro dereceleri tek haneli rakamlardan oluştuğu için, 1/2 veya 2. derecenin 1. kademesi gibi kesirli yazılan kadro dereceleri, personelin maaş müktesebi olarak değerlendirildiği için dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle pasaport talep form / belgeleri düzenlenirken personelin en son bulunduğu ve tek haneli olan kadro derecesinin yazılması gerekmektedir.

(Bazı kurum veya kuruluşlardaki personelin maaş derecesi 1. derecenin 3. kademesine düşebilmekte ise de kadro derecesi 4. veya 5. derecede bulunabilmekte ve 3. dereceden daha düşük kadro dereceli personele hususi pasaport verilmemektedir.)

-Sözleşmeli olarak çalışanların ise formlarında;

Öncelikle kadro karşılığı çalışıp çalışmadıklarının belirtilmesi ve bundan sonra;

1- Kadro karşılığı çalışıyor ise, hangi derece kadro karşılığı çalıştığının

2-Kadro karşılığı çalışmıyor ise; keseneklerinin hangi derece üzerinden kesildiğinin ve T.C. Emekli Sandığına yatırılıp yatırılmadığının belirtilmesi gerekmektedir.

Örneğin;

1- 657 Sayılı Kanuna tabi ise; 657 D.M.K. tabi olup kadro derecesi 1.,2. veya 3. derecedir.

2- Kadro karşılığı sözleşmeli ise ; …… sayılı kanuna tabi 1.,2. veya 3. kadro derece karşılığı sözleşmeli olarak çalışmaktadır

3- Kadro karşılığı olmaksızın sözleşmeli ise; ……… Sayılı Kanuna tabi olarak kadro karşılığı olmaksızın sözleşmeli olarak çalışmakta ve emekli kesenekleri 1.,2. veya 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılmaktadır.

Şeklinde yazılmaları doğru olacaktır.

Not: Hususi pasaport almaya hakkı olan tüm çalışan veya emekli olanların keseneklerinin T.C. Emekli Sandığına yatırılması ve T.C. Emekli Sandığından emekli olması gerekir.T.C. Emekli Sandığından başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna kesenekleri kesilenler Hususi Pasaport alamazlar.

4- Müracaatı hak sahibinin bizzat yapması şart olup pasaport alacağı diğer aile fertlerinin gelmesine gerek yoktur. Ancak durumlarının aciliyetine binaen notere gidemeyip Müdürlüğümüzde muvafakat name verme talebinde bulunanların, reşit olmayan çocukları için ayrı pasaport talep etmeleri veya bu çocuklarını hak sahibi olan anne/baba pasaportunda refakate kaydettirmelerini istemeleri durumunda her iki eşinde müracaat sırasında hazır olması gerekir, çocuk hak sahibi olmayan anne/baba pasaportunda refakate kaydedilecek ise hak sahibi olmayan eşin gelmesine yine gerek bulunmamaktadır.

5- Pasaportunu kaybedenler vakit geçirmeden en yakın polis/jandarma birimine veya Müdürlüğümüze müracaat ederek pasaportlarını kaybettiklerini bildirmelidirler.

6- Evli olmalarına rağmen kendisinin veya eşinin nüfus cüzdanında BEKAR (Nüfus Cüzdanını evlendikten sonra değiştirmeyenler) yazılı olanların talepleri yerine getirilmemektedir.

PASAPORT FORMU NASIL DOLDURULMALIDIR
Form; daktilo veya tükenmez kalem ile okunaklı ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

Çalışanların kurumlarında hususi pasaport form/belgelerini onaylamaya yetkili olup Müdürlüğümüze imza sirküleri gönderilen yetkili kişi tarafından formun ön yüzü imzalanır. Emekliler ise emekli olduktan sonra ilk defa pasaport alacak veya pasaportunu temdit (süre uzatımı) ettirecekse; emekli olduğu kurumdan emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir yazıyla beraber Müdürlüğümüze gelerek kendilerine verilen (İnternet sitemizden de temin edilebilir) formu doldurup imzalayacaklardır..

T.C kimlik numarası nüfus cüzdanında yoksa tckimlik.nvi.gov.tr adresinden internet çıktı alınarak getirilmelidir.

Pasaport talep formunun ön yüzünde pasaport talep eden kişinin, birim amirinin ve kurumca formu onaylamaya yetkili kılınan kişi imzalarının eksiksiz olması ve form ile fotoğrafların kurumca mühürlenmesi gerekir. (çalışanlar için).

Eş ve çocuklar için ayrılan bölüm eş ve çocuklar pasaport alacak veya çocuklar refakate kaydedilecek ise doldurulur.

Görev unvanı bölümü Türkçe ve İngilizce yazılır.

Kadro derecesi bölümüne personelin bulunduğu kadro derecesi yazılır.

Örnek:
Kadrolu çalışıyor ise; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olup kadrosu 1., 2. veya 3. derecedir.

Kadro karşılığı sözleşmeli çalıştırılıyor ise;……. Kanuna tabi 1.,2. veya 3. derece kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışmaktadır.

Kadro karşılığı olmaksızın sözleşmeli Devlet Memuru ise; Kadro ile ilişkisi olmadan sözleşmeli olarak çalışmakta olup emekli kesenekleri 1.2. veya 3. dereceden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılmaktadır.

Şeklinde yazılması doğru olacaktır.

NOT: Pasaport verilirken personelin kadro derecesi esas alınmaktadır. Kadro dereceleri tek haneli rakamlardan oluştuğu için 1/2 veya 2. derecenin 1. kademesi gibi kesirli yazılan kadro dereceleri, personelin maaş müktesebi olarak değerlendirildiği için dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle pasaport talep form / belgeleri düzenlenirken personelin en son bulunduğu ve tek haneli olan kadro derecesinin yazılması gerekmektedir.

(Bazı kurum veya kuruluşlardaki personelin maaş derecesi 1. derecenin 3. kademesine düşebilmekte ise de kadro derecesi 4. veya 5. derecede bulunabilmekte ve 3. dereceden daha düşük kadro dereceli personele hususi pasaport verilmemektedir.)

Resmi yazı niteliğindeki pasaport talep formu üzerinde silinti ve kazıntı olmaz. Ancak değişiklik yapılması durumunda kurum yetkilisi tarafından imzalanarak mühürlenmesi gerekir.

Pasaport, Yeşil Pasaport, Yeşil Pasaport nedir, Yeşil Pasaport hakkında bilgi, Yeşil Pasaport ile ilgili bilgi, Yeşil Pasaport nereden alınır, Yeşil Pasaport nasıl alınır, Yeşil Pasaport almak için gerekli evraklar, Yeşil Pasaportun özellikleri, Yeşil Pasaportu kimler alır, Yeşil Pasaport kimlere verilir,